Szpital

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ma ponad 500 łóżek, 27 oddziałów reprezentujących wszystkie specjalności z zakresu pediatrii i chirurgii dziecięcej. Prowadzi działalność leczniczą na najwyższym poziomie i jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym i badawczym. Służy dzieciom z obszaru Małopolski i z sąsiednich województw. W szpitalu pomoc medyczną znajdują pacjenci w wieku od noworodka do 18 roku życia. Obecnie prowadzone są intensywne prace modernizacyjne w wielu miejscach szpitala. Wkrótce remont obejmie także oddział kardiologii, dlatego dochód z koncertu będzie przeznaczony na sprzęt medyczny i wyposażenie, które będzie można „przenieść” wraz z pacjentami na czas remontu. Potrzeby są bardzo duże, bo w oddziale kardiologii leczy się rocznie ok. 1000 pacjentów, w wieku od noworodka do 18 r.ż.Bilety

Cena biletu: 40 zł
do nabycia w Kinie Kijów.Centrum w Krakowie
Bilety on-line: tutaj