Start | Wielki Rock dla Małych serc

Podczas Wszystkich Akcji
"Wielki Rock dla Małych Serc"
zebraliśmy

128,775 zł

na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Już 23 paźdźiernika 2018r.
5-lecie Wielkiego Rocka
Teatr Słowackiego w KrakowieKONCERTY