Podczas Wszystkich Akcji
"Wielki Rock dla Małych Serc"
zebraliśmy

180,318 zł

na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

W piątej Edycji Koncertu
Wielki Rock Dla Małych Serc
zebraliśmy 51,543 zł.KONCERTY