Podczas Akcji
"Wielki Rock dla Małych Serc"
zebraliśmy prawie

50 tys. zł

na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Już 23 paźdźiernika 2018r.
5-lecie Wielkiego Rocka
Teatr Słowackiego w KrakowieKONCERTY